Výzva konsorcia ESS ERIC pro 12. vlnu rotačních modulů

Je vyhlášena výzva k předkládání návrhů modulů otázek, které budou položeny v rámci 12. vlny European Social Survey (ESS).

Rotacni-moduly-ESS_pic2-300x116

Cílem je zmapovat a vysvětlit sociální interakce v Evropě, mezi postoji, názory a vzorci chování různorodého evropského obyvatelstva. Dvanáctá vlna ESS bude probíhat po celé Evropě v roce 2025. Uzávěrka pro předkládání přihlášek do 1. etapy výběru rotačních modulů je dne 6. května 2022.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Call for Proposals | European Social Survey (ESS).