CHPS s metadaty v angličtině

datovém katalogu ČSDA jsou nově přístupná data z výběrového šetření České panelové šetření domácností (CHPS) opatřené metadaty v anglickém jazyce. 

V rámci CHPS je od roku 2015 opakovaně dotazován náhodně vybraný vzorek domácností žijících na území České republiky. Šetření zahrnuje pět hlavních tematických okruhů - rodinný život, užívání času, zdraví, vzdělání a trh práce, sociální stratifikace, bydlení, politická participace a občanská společnost. Metadata v angličtině umožňují odkazovat se na zjištění CHPS v publikacích v anglickém jazyce.