Přístup k datům

V levém menu najdete rozcestník zdrojů dat zpřístupňovaných a prezentovaných na Webu ČSDA.

Hlavní přístup do datových knihoven ČSDA je poskytován on-line v systému datového katalogu NESSTAR:

   >>> VSTUP DO DATOVÉHO KATALOGU ČSDA (NESSTAR) <<< 

 

Zde je ke stažení prezentace, představující datové archivy a jejich využití pro sekundární analýzu dat v sociálních vědách, se zaměřením na Český sociálněvědní datový archiv a jeho online databázi Nesstar. Prezentace také ukazuje, jak s databází Nesstar pracovat.

Text Český sociálněvědní datový archiv a jeho služby je určen uživatelům, kteří potřebují podrobnější informace o ČSDA, jeho službách a způsobu, jak jich využít.

Na našich stránkách najdete také přehled primárních datových souborů poskytovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). ČSDA jako součást své databáze udržuje archiv MEDARD věnovaný datům z kvalitativních výzkumů. Níže na této stránce najdete odkazy na několik dalších významných zdrojů dat o české společnosti. K dispozici je pak též rozsáhlý rozcestník různých zdrojů veřejně přístupných dat využívaných pro sociálněvědní výzkum.

Hlavními zdroji dat uloženými v datových knihovnách ČSDA jsou sociálněvědní výzkumné projekty podporované z veřejných zdrojů. Obsaženy jsou ale také některé soubory zpřístupněné komerčními výzkumnými organizacemi a z jiných oblastí výzkumu a mezinárodní soubory získané na základě dohod o výměně dat.

Kroky, které je třeba udělat pro získání dat z ČSDA

Registrujte se na stránce v tomto odkazu.

Jděte na adresu našeho elektronického archivu NESSTAR, kde můžete prohlížet všechna naše data.

Vyhledání výzkumu: v elektronickém katalogu NESSTAR si vyhledejte pomocí vyhledávacího nástroje výzkum, který se vztahuje k Vašemu problému; v rozhodnutí, zda zvolená data odpovídají Vašim požadavkům, Vám pomůže dokumentace dat. Podrobný návod jak data vyhledávat najdete v dokumentech uvedených výše na této stránce, anebo v anglicky psané nápovědě nápovědě dostupné přímo z webové stránky katalogu.

Analýza dat v NESSTARu: systém umožňuje přípravit tabulky, grafy a jednoduché analýzy dat přímo na internetu, ovládací prvky jsou nad pravým oknem, požadovaný výpočet proběhne po vložení proměnných (vložit např. pravým tlačítkem myši).

Stáhnutí datového souboru: klikněte v katalogu na název vybraného výzkumu, poté v pravém horním rohu obrazovky na ikonu diskety, zvolte formát dat a stiskněte "Stáhnout". Systém si vyžádá Vaše uživatelské jméno a heslo a po jejich ověření se data zkopírují na Vámi vybrané místo.

V případě, že hledáte data, která nejsou dostupná na stránkách katalogu dat, kontaktujte pro informaci archiv přímo na adrese archiv@soc.cas.cz

Pozor, některé datové soubory vyžadují souhlas depozitora s jejich poskytnutím klientovi. Proto úprava práv neproběhne okamžitě, ale až po obdržení souhlasu depozitora s poskytnutím datového souboru. Na tuto nutnou prodlevu budou klienti upozorněni.

 

Sekce "Přístup k datům" webových stránek ČSDA, usnadňující uživatelům přístup k datům ze sociálního výzkumu, byla rozšířena a je nadále aktualizována díky podpoře programu Strategie AV21 Akademie věd ČR "Paměť v digitálním věku".