Přístup k datům

V levém menu najdete rozcestník zdrojů dat zpřístupňovaných a prezentovaných na Webu ČSDA.

Hlavní přístup do datových knihoven ČSDA je poskytován on-line v systému datového katalogu NESSTAR:

   >>> VSTUP DO DATOVÉHO KATALOGU ČSDA (NESSTAR) <<< 

 

Zde je ke stažení prezentace, představující datové archivy a jejich využití pro sekundární analýzu dat v sociálních vědách, se zaměřením na Český sociálněvědní datový archiv a jeho online databázi Nesstar. Prezentace také ukazuje, jak s databází Nesstar pracovat.

Text Český sociálněvědní datový archiv a jeho služby je určen uživatelům, kteří potřebují podrobnější informace o ČSDA, jeho službách a způsobu, jak jich využít.

Na našich stránkách najdete také přehled primárních datových souborů poskytovaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). ČSDA udržuje stránky archivu MEDARD věnované datům kvalitativních výzkumů. Níže na této stránce najdete odkazy na několik dalších významných zdrojů dat o české společnosti. K dispozici je pak též rozsáhlý rozcestník různých zdrojů veřejně přístupných dat využívaných pro sociálněvědní výzkum.

Hlavními zdroji dat uloženými v datových knihovnách ČSDA jsou sociálněvědní výzkumné projekty podporované z veřejných zdrojů. Obsaženy jsou ale také některé soubory zpřístupněné komerčními výzkumnými organizacemi a z jiných oblastí výzkumu a mezinárodní soubory získané na základě dohod o výměně dat.

Kroky, které je třeba udělat pro získání dat z ČSDA

Registrujte se na stránce v tomto odkazu.

Jděte na adresu našeho elektronického archivu NESSTAR, kde můžete prohlížet všechna naše data.

Vyhledání výzkumu: v elektronickém katalogu NESSTAR si vyhledejte pomocí vyhledávacího nástroje výzkum, který se vztahuje k Vašemu problému; v rozhodnutí, zda zvolená data odpovídají Vašim požadavkům, Vám pomůže dokumentace dat. Podrobný návod jak data vyhledávat najdete v nápovědě na webové stránce katalogu.

Analýza dat v NESSTARu: systém umožňuje přípravit tabulky, grafy a jednoduché analýzy dat přímo na internetu, ovládací prvky jsou nad pravým oknem, požadovaný výpočet proběhne po vložení proměnných (vložit např. pravým tlačítkem myši).

Stáhnutí datového souboru: klikněte v katalogu na název vybraného výzkumu, poté v pravém horním rohu obrazovky na ikonu diskety, zvolte formát dat a stiskněte "Stáhnout". Systém si vyžádá Vaše uživatelské jméno a heslo a po jejich ověření se data zkopírují na Vámi vybrané místo.

V případě, že hledáte data, která nejsou dostupná na stránkách katalogu dat, kontaktujte pro informaci archiv přímo na adrese archiv@soc.cas.cz

Pozor, některé datové soubory vyžadují souhlas depozitora s jejich poskytnutím klientovi. Proto úprava práv neproběhne okamžitě, ale až po obdržení souhlasu depozitora s poskytnutím datového souboru. Na tuto nutnou prodlevu budou klienti upozorněni.