Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA (COMPDAT)

Zdroje dat, výzkum standardů, kvality dat a metody harmonizace dat pro mezinárodní sociální komparativní výzkum a integraci do sítě CESSDA (COMPDAT)

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Řešitel: Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D.
Doba řešení projektu: 2009
2011

Projekt ukončen

Cílem projektu je posílit datové a metodologické zázemí pro empirický sociálněvědní výzkum s důrazem na mezinárodní komparaci na základě: 1) akvizice, odborného standardizovaného zpracování a archivace balíku dat ze socioekonomických výzkumů a jejich zpřístupnění pro účely dlouhodobého analytického využívání, 2) metodologického výzkumu v oblasti kvality, standardizace a harmonizace dat pro účely mezinárodního komparativního výzkumu. Projekt tak připraví empirický materiál z českých výzkumů pro zařazení do systémů výměny dat evropské výzkumné infrastruktury CESSDA, vytvoří předpoklady pro její větší využití při zapojení českého výzkumu do mezinárodní vědecké spolupráce a zlepší znalostní zázemí pro realizaci komparativních výzkumů.