Zdroje dat

Odkazy na zdroje dat

Mezinárodní organizace a sítě
Evropské národní datové archivy konsorcia CESSDA
 • Česká republika  - ČSDA
 • Dánsko - DDA
 • Finsko - FSD
 • Francie - Réseau Quetelet
 • Litva  - LiDA
 • Německo - GESIS
 • Nizozemí - DANS
 • Norsko - NSD
 • Rakousko (probíhá změna poskytovatele datových služeb)
 • Slovensko - SASD (statut pozorovatele)
 • Slovinsko - ADP
 • Spojené království - UKDA
 • Švédsko - SND
 • Švýcarsko - FORS
Další evropské sociálněvědní datové archivy
Vybrané další datové organizace

Zdroje sociálněvědních dat

 • národní/mezinárodní sociálněvědní datové archivy
 • univerzitní datové knihovny, datové archivy knihoven
 • weby výzkumných projektů, tématické archivy (např. ESS, SHARE, Web of Happiness)
 • statistické úřady (např. Eurostat, národní statistické úřady)
 • mezinárodní instituce (např. OECD, World Bank)
 • výzkumné instituce, autorské týmy, analytické publikace
 • digitální repozitáře, iniciativy pro otevřená data
 • specifické datové zdroje (např. administrativní data, internet)

Akademická datová infrastruktura poskytuje:

 • zdroje dat, materiálů pro výzkum a informací o výzkumech
 • možnost zveřejnění vlastních dat
 • zázemí pro organizaci komparativních a speciálních projektů
 • výuka metod analýzy dat, informační technologie, standardy tad.

Sociálněvědní datové archivy

Sociálněvědní datové archivy vznikají s rozšířením počítačů ve výzkumu od konce 50. let minulého století za účelem zachování digitálních dat z výzkumů a jako zázemí pro sdílení dat a výměnu dat mezi výzkumnými týmy. V současné době jsou standardním nástrojem infrastruktury pro sociálněvědní výzkum.

 • Reakce na rychlý vývoj výpočetní techniky, informačních technoogií a digitalizace (nepřipravenost původní infrastruktury) a na potřebu aktivního přístupu ke správě digitálních dat a vytváření prostředí pro jejich využití ve výzkumu včetně nutnosti permanentní údržby digitálních materiálů => oddělený vývoj digitálních archivů od knihoven.
 • První sociálněvědní datové archivy: Roper Center (USA 1957), Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (ZA, dnes GESIS, Německo 1960), Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR, USA 1962), Steinmetz Archive (Nizozemí 1964).

K funkcím patří koncentrace informací o datech na jednom místě, vznikají proto zpravidla jako celonárodní nebo mezinárodní centra datových služeb. Hlavní funkce a činnosti jsou:

 • přístup k datům, výzkumné nástroje
 • podpora pro speciální výzkumné projekty
 • podpora pro mezinárodní spolupráci
 • výuka metod analýzy dat (kurzy, školy)
 • metodologický výzkum
 • informační technologie
 • informace, publikace
 • všeobecná podpora sekundárního využití dat

Hlavní otázky archivace digitálních dat

 • rozdílné koncepce archivace: elektronický záznam (neměnný) vs. virtuální digitální data (vývoj, permanentní správa)
 • formáty a další technické aspekty
 • srozumitelnost (dokumentace - metadata, standardizace)
 • dlouhodobé zabezpečení (proces - systém založený na analýze funkčnosti)
 • dostupnost (katalogizace, dokumentace, dohledatelnost, kontrola přístupu, IT)
 • kompatibilita, komparabilita (transformace, harmonizace dat)
 • podpora využití
 • monitoring využití