Výukové materiály a odkazy

Součástí činnosti ČSDA je realizace kurzů a seminářů a zveřejňování instruktážních materiálů zaměřených na podporu využívání sekundární analýzy dat ve výzkumu, šíření znalostí o dostupných datových zdrojích, podporu sdílení dat mezi výzkumnými týmy a kultivaci metod vytváření a správy databází s ohledem na sdílení dat. Kurzy a semináře jsou součástí výukových programů některých VŠ, ale jsou organizovány i jako jednorázové akce. Obsah reflektuje nové trendy vývoje a je přizpůsobován účelu kurzu a publiku. V případě zájmu o provedení kurzu, prosím kontaktujte ČSDA na adrese: archiv@soc.cas.cz.

V levém menu najdete odkazy na semináře a kurzy realizované ČSDA a na vybrané kurzy a on-line instruktážní materiály připravené zahraničními organizacemi.