Výstupy z projektu

PUBLIKACE:

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Opustíš-li mne, zahyneš..." Akademická dráha Otakara Machotky a dalších českých sociologů v emigraci po únoru 1948." Sociologický časopis 53.5: 737-764. https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.5.363

(článek v impaktovaném časopise - WoS, Scopus)

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let.“ Pp. 87–103 in Ivan Landa – Jan Mervart a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-481-7.

(kapitola v odborné knize)

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Socjologia czeska i wojna.“ Roczniki Historii Socjologii 6/: 81–100. ISSN 2084–2031.

(článek v odborném časopise)

Sedláčková, M., Šafr, J. 2018. „Legitimacy and Civic Culture: Trust in Democracy in the Czech Republic after EU Accession (2004-2014).Comparative Sociology 17(3-4): 318-353. https://doi.org/10.1163/15691330-12341463

(článek v impaktovaném časopise - WoS, Scopus)

USPOŘÁDANÉ AKCE

Uspořádání semináře:
VLADYMIR JOSEPH V. LICUDINE, GERARDO A. SANDOVAL and LINDA LUZ B. GUERRERO: The Philippine National Election System, Čtvrteční sociologické semináře, 02/10/2017, Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Pozvánka ke stažení ZDE.

Uspořádání semináře:

„Kolokvium k dějinám empirické sociologie“, které bylo pořádáno 20. 9. 2018 v prostorách Sociologického ústavu AV ČR. Pozvánka ZDE.

 

 

PREZENTACE NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH:

Licudine, Vladymir Joseph V., Gerardo Sandoval, Linda Luz B. Guerrero. 2017. Seminář „The Philippine National Election System“. Místo konání SOU AV ČR, čas konání 2. 10. 2017. Informace o semináři jsou dostupné zde...

Mysíková, Martina, Tomáš Želinský, Thesia I. Garner, Jiří Večerník, 2017. prezentace na konferenci SEAM 2017 (Slovak Economic Association Meeting) "On the Subjective Perception of Poverty in the Czech and Slovak Republics Two Decades after the Split", 29.-30.9.2017, Košice​

 Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2019. Prezentace na konferenci Podoby svobody - 9. slovenské a české sociologické dny s příspěvkem "Jak psát dějiny sociologického výzkumu na území Československa". Konference byla pořádána Sociologickým ústavem SAV na zámku ve slovenských Smolenicích ve dnech 21. – 22. listopadu 2019.    

Vávra, Martin, 2018. Prezentace na VII. European Conference on Social and Behavioral Sciences s příspěvkem „Public opinion research in Central Europe before 1989: discoursive and institutional frame“. Konference byla pořádána International Association of Social Science Research ve dnech 5. až 7. září 2018 v Bukurešti 

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2017. Prezentace na 7. olomoucké sociologické konferenci s příspěvkem „Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: diskursivní a institucionální zakotvení“. Konferenci pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci ve dnech 18. 10 - 20. 10. 2017.

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2017. Prezentace na konferenci (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities s příspevkem "Changing role of public opinion polls in the Czech Republic – 1946 to 2001". konferenci pořádala Evropská sociologická asociace v Aténách ve dnech 28.8. - 1.9.2017.