Publikace

Český sociálněvědní datový archiv se podílí na vydávání časopisu Naše společnost (edituje obsah rubrik týkajících se metodologie výzkumu a datových zdrojů). Pracovníci ČSDA jsou také autory či spoluautory knížních publikací (více zde). Mezi lety 2007 a 2016 tým ČSDA vydával v rámci své vědecké činnosti odborný recenzovaný časopis Data a výzkum - SDA Info

V archivu publikací jsou uložena vydání časopisů Data a fakta, bulletinu SDA Info, který byl předchůdcem  časopisu Data a výzkum, a archiv pracovních textů Sociální trendy.

Publikace všech členů oddělení naleznete v jejich profilech na webu Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.