O Českém sociálněvědním datovém archivu

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů.

                  

ČSDA je oddělení Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. ČSDA a CESSDA jsou uvedeny na Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Rozvoj datových služeb ČSDA a zapojení České republiky do mezinárodní infrastruktury CESSDA podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu CESSDA (10/2010 - 12/2015, reg. č. projektu LM2010006).

Hlavní činnosti ČSDA

  • Akvizice, archivace a veřejné zpřístupnění datových souborů z českých sociálněvědních výzkumů a mezinárodních výzkumů s českou účastí.
  • Spolupráce při organizaci rozsáhlých výzkumných šetření: ČSDA se podílí např. na českých výzkumech programů Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP (International Social Survey Programme) a Evropského výzkumu hodnot ESS (European Social Survey).
  • Všeobecná podpora sekundární analýzy dat: ČSDA podporuje využívání infrastruktury výzkumu, provádí výzkum v oblasti kvality dat, mapuje empirický výzkum a zabývá se metodami analýzy.

Archiv není jen pasivní úložiště, ale data odborně zpracovává, propojuje s relevantními výzkumnými informacemi a kontextem dalších dat a materiálů. ČSDA proto rozvíjí samostatnou výzkumnou činnost v oblasti metod a kvality dat a spolupracuje na řešení řady výzkumných projektů v SOÚ. Archiv je také zdrojem výzkumných nástrojů a postupů ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak východiska pro realizaci nových výzkumných šetření.

Další významné činnosti ČSDA

  • podíl na vydávání časopisu Naše společnost (editorství obsahu rubrik týkajících se metodologie výzkumu a datových zdrojů);
  • podpora výukových programů na VŠ v oblasti datového managementu a analýzy dat;
  • správa a rozvoj archivu MEDARD,který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického výzkumu.

Historie ČSDA

Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv byl založen v Sociologickém ústavu AV ČR (SOÚ) v roce 1998 pod názvem Sociologický datový archiv (SDA). V roce 1999 se stal samostatným výzkumným oddělením SOÚ. V roce 2001 se SDA stal členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a zapojil se do systému mezinárodní výměny dat. V roce 2011 byl změněn název oddělení na Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA). V roce 2013 byla na základech původně neformálního sdružení CESSDA založena distribuovaná evropská infrastruktura CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), Česká republika se stala členem tohoto konsorcia a ČSDA národním uzlem CESSDA.

Vědecká rada ČSDA

Vědecká rada Českého sociálněvědního datového archivu (angl. Scientific Advisory Board of the Czech Social Science Data Archive) je poradní orgán ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i.

Vědecká rada ČSDA:

  • projednává vědecký, výzkumný a technický vývoj ČSDA
  • formuluje doporučení ohledně dalšího směřování ČSDA
  • poskytuje nezávislá doporučení k tématům organizace a kvality poskytování služeb
  • zodpovídá dotazy ředitele SOU AV ČR, v.v.i.

Stanovy a pravidla Vědecké rady ČSDA jsou v anglickém jazyce k dispozici zde.

Členy vědecké rady ČSDA jsou:

Prof. Adrian Duşa (Chair of CSDA-SAB), University of Bucharest, Romanian Social Data Archive (RODA)
Dr. Michal Frankl, Masaryk Institute and Archives of the Czech Academy of Sciences
Dr. Alexia Katsanidou, GESIS, Cologne; CESSDA Board of Directors
Prof. Martin Kreidl, Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno
Prof. Algis Krupavičius, Faculty of Social Sciences, Vitautas Magnus University in Vilnius; Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA)
Dr. Triin Roosalu, Tallinn University, School of Governance, Law and Society