Mezinárodní spolupráce

ČSDA je součástí mezinárodní datové infrastruktury CESSDA 

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) je pan-evropská výzkumná infrastruktura. V roce 1976 byla založena Rada evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA, která zastřešovala spolupráci evropských národních datových organizací v oblasti sociálních věd. V roce 2013 na jejím základě vznikla nová distribuovaná evropská výzkumná infrastruktura Konsorcium evropských sociálněvědních datových archivů, jejímž cílem je na základě propojení národních datových archivů postupně vytvořit společný systém evropských datových služeb v oblasti sociálních věd.

        

Hlavním cílem CESSDA je poskytovat bezproblémový přístup k datům pro sociálněvědní výzkum nehledě na jejich lokalizaci v různých datových archivech, knihovnách a úložištích, různost jazyků dokumentace a různorodost výzkumných účelů. CESSDA vytváří prostředí pro snadnější sdílení dat a znalostí v Evropském výzkumném prostoru a zázemí pro procesy standardizace a harmonizace dat a dokumentace pro účely jejich vícenásobného využívání a mezinárodní a časové srovnatelnosti. CESSDA hraje aktivní roli ve vývoji a prosazování mezinárodních standardů dokumentace a publikace dat a metadat.

CESSDA byla vytvořena v rámci procesu realizace tzv. ESFRI Roadmap, tj. cestovní mapy budování velkých evropských výzkumných infrastruktur. Od roku 2013 je etablovaným právním subjektem financovaným příslušnými ministerstvy nebo pověřenými institucemi zainteresovaných zemí. Hlavní sídlo je v norském Bergenu, kde je lokalizována společnost CESSDA AS, školící centrum je v Kolíně nad Rýnem a konsorcium dále tvoří datové organizace z jednotlivých členských zemí. Členské země a poskytovatelé služeb CESSDA v roce 2014:

 • Česká republika  - ČSDA
 • Dánsko - DDA
 • Finsko - FSD
 • Francie - Réseau Quetelet
 • Litva  - LiDA
 • Německo - GESIS
 • Nizozemí - DANS
 • Norsko - NSD
 • Rakousko (probíhá změna poskytovatele datových služeb)
 • Slovensko - SASD (statut pozorovatele)
 • Slovinsko - ADP
 • Spojené království - UKDA
 • Švédsko - SND
 • Švýcarsko - FORS

 

ČSDA je členem Mezinárodní federace datových organizací IFDO

International Federation of Data Organizations (IFDO) od 70. let minulého století poskytuje platformu pro spolupráci a koordinaci aktivit sociálněvědních datových organizací z celého světa. IFDO je asociovaným členem Mezinárodního výboru pro sociální vědy UNESCO.

 

ČSDA zajišťuje zázemí pro českou účast v Mezinárodním programu sociálního výzkumu ISSP

ISSP je dlouhodobý mezinárodní program sociologických šetření, který byl zahájen v roce 1984. Z původních čtyřech se počet členských zemí postupně rozšířil na 48 (2014). Každoročně je organizováno vzájemně srovnatelné dotazovací šetření na stanovené téma, té­mata se pravidelně opakují. Výzkumy ISSP tak kombinují mezinárodní a časovou pers­pektivu komparace a sledují vývoj postojů ve významných tematických oblastech. Datové soubory jsou veřejně přístupné pro účely sekundární analýzy. Českým zástupcem v programu je od roku 1991 Sociologický ústav AV ČR. ČSDA v současné době zajišťuje kontinuitu české účasti v programu, tj. pravidelnou účast na jednáních, dlouhodobé zapojení do pracovních skupin, český podíl na přípravě mezinárodních modulů pro dotazníky a technické a organizační zázemí. Jednotlivá šetření jsou  jsou realizována v rámci samostatných výzkumných projektů vedených odborníky na příslušná témata.

 

Další spolupráce

REGIO (REGional Infrastructure Organization) je neformální sdružení datových organizací z Rakouska, České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska koordinující v rámci regionu střední Evropy společné aktivity zaměřené na zpřístupnění a výměnu dat a komparativní výzkum.

EDAN (East European Data Archive Network) je iniciativa zaměřená na spolupráci v oblasti archivace sociálněvědních dat s důrazem na podporu vzniku nových a rozvoje stávajících aktivit ve střední a východní Evropě. Iniciativa úzce spolupracuje s CESSDA.