Management dat v sociálních vědách

V tomto oddíle najdete stručné informace k následujícícím tématům relevantním, pro práci s daty:

ČSDA realizuje kurzy a semináře zaměřené na představení zdrojů dat a problematiky managementu dat v sociálních vědách, členové týmu ČSDA se podílejí na výuce na vysokých školách. Příklady kurzů a seminářů najdete zde:

Výukové materiály, informace a kurzy zaměřené na problematiku managementu dat

Výuková centra a letní školy zaměřené na analýzu dat

On-line kurzy a výukové materiály k analýze dat