Laboratoř sociálně-vědních výzkumů

Laboratoř sociálně-vědních výzkumů

ČSDA se podílel na projektu Laboratoř sociálně-vědních výzkumů Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílem tohoto projektu bylo inovovat studijní obory sociologie, politologie a evropská studia za účelem lepšího uplatnění absolventů. Do studia byly zařazeny i mezioborové workshopy vedené experty z těchto oborů. Zároveň byla v rámci projektu zřízena Laboratoř sociálně-vědních výzkumů, v jejímž rámci studenti zmíněných oborů získají praxi. Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. je partnerem projektu. ČSDA se tak podílel na přípravě workshopů a poskytl expertní znalosti a odborné konzultace.

ČSDA připravil v rámci své spolupráce na projektu workshopy Kvalita výběrových šetření a standardy v sociálním výzkumu (Mrg. Jindřich Krejčí, Ph.D.) a Sekundární analýza socio-ekonomických dat a zdorje dat (PhDr. Martin Vávra a Mgr. Tomáš Čížek). Projekt probíhal v období 2009 - 2011.