Kontakt

Český sociálněvědní datový archiv

Adresa:
Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, 110 00 Praha 1
Telefon:
(+420) 210 310 231, (+420) 210 310 215
Fax:
(+420) 222 220 143
E-mail:
archiv@soc.cas.cz
Web:
http://archiv.soc.cas.cz