Jiné zdroje dat

Datové archivy konsorcia CESSDA

Další evropské sociálněvědní datové archivy

Eurostat - Evropský statistický systém 

On-line přístup k agregovaným datům, interaktivní tabulky a grafy.

Mikrodata v Eurostatu - dva typy dat:

  1. úplné soubory považovány za důvěrné: přístup v „safe centres“
  2. odvozená data zcela anonymní: distribuce v elektronické formě na základě registrace instituce a smlouvy
Šetření Evropského statistického systému
  • European Community Household Panel (ECHP)
  • Labour Force Survey (LFS)
  • EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)
  • Structure of Earning Survey (SES)
  • Community Innovation Survey (CIS)
  • Adult Education Survey (AES)
  • Continuing Vocational Training Survey (CVTS)
  • Farm Structure Survey (FSS)

Statistická služba OECD

Další vybrané mezinárodní organizace

UN Statistical Division

UNESCO Institute for Statistics

World Bank Data

WHO Statistical Information System (WHOSIS)

Open Data Initiatives

EU Open Data Portal

Opendata.cz

Vybrané další datové organizace