Informační dny ČSDA - semináře o datových zdrojích a správě dat

ČSDA od roku 2011 každoročně pořádá semináře zaměřené na seznámení se zdroji dat pro sociálněvědní výzkum a možnostmi jejich využívání, představení datových služeb ČSDA, CESSDA a dalších organizací a na problematiku managementu dat.

Informační den 2013
CESTY K DATŮM 2013. Zdroje dat pro sociální analýzy, srovnatelnost a harmonizace dat

18. listopadu 2013, Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Program

 • Český sociálněvědní datový archiv a jeho služby (M. Vávra)
 • Datové zdroje pro mezinárodní srovnání (J. Krejčí, J. Chylíková)
 • Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání (P. Soukup)
 • Harmonizace měření sociálního statusu a třídní pozice (J. Šafr)
 • Empirické zdroje pro politologický výzkum (P. Lyons, v angličtině)

Součásti informačního dne byla prezentace dvou knih o datových zdrojích v ČR:

 • Krejčí, J., Y. Leontiyeva (eds.). 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON.
 • Lyons, P. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech Republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR.

Informační den 2012
Zdroje dat a datové služby pro sociálněvědní výzkum
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA)

 • přístup k datům
 • kvalita dat
 • mezinárodní komparace
 • databáze o migraci

6. listopadu 2012, Filozofická fakulta ZČU, Tylova 18 a Sedláčkova 15, Plzeň

Program

I. Zdroje dat pro sociálněvědní výzkum a software NESSTAR

 • Sociálněvědní datové služby v ČR a v Evropě (Martin Vávra)
 • Přístup k datům v ČSDA - představení systému Nesstar (Tomáš Čížek) 

II. Využití zdrojů dat, otázky kvality dat

 • Otázky kvality dat z výběrových šetření (Jindřich Krejčí)
 • Psychologie respondenta (Johana Chylíková)
 • Postoje české společnosti k imigrantům v datech sociologických výzkumů (Yana Leontiyeva)

Informační den 2011
Zdroje dat a datové služby pro sociálněvědní výzkum
European Social Survey (ESS) - evropská infrastruktura pro sociální vědce

 • nové možnosti výzkumu
 • přístup k výzkumným datům
 • mezinárodní komparace
 • vzdělávání a stáže v komparativním výzkumu

6. prosince 2011, Akademické konferenční centrum AKC, Husova 4, Praha 1.

Program

Zdroje dat a datové služby pro sociálněvědní výzkum

European Social Survey (ESS) – evropská infrastruktura pro sociální vědce

 • European Social Survey (ESS) (Klára Plecitá)
 • Jak dostat své výzkumné téma do ESS? (Dana Hamplová)
 • Vzdělávání a stáže v rámci ESS (Romana Trusinová)