SDA Info

These are issues of the SDA Info journal from between 1999 and 2006 (czech language only).

Obsah jednotlivých čísel:

SDA Info 1999/1-2:
Editorial (Jindřich Krejčí)
Přínos archivu sociologických dat
Plecitá K.: Výzkumný program ISSP
Data ISSP v archivu
Řeháková B.: Jsou platové rozdíly spravedlivé?
Matějů P. a K. Vlachová: Nerovnosti, spravedlnost, politika (anotace, připravila K. Plecitá)
CESSDA - Council of European Social Science Data Archives
Sociální stratifikace ve východní Evropě
Datový archiv: Archivovaná data, Podmínky poskytování dat, Informace pro depozitory, SDA na Internetu, Datové soubory pro výuku, Archivovaná data – příklady, Připravuje se, Jak získat data

SDA Info 1999/3:
Krejčí J. a P. Matějů: Standardní klasifikace sociálních tříd a statusu
Kříž M.: Sociální náklady transformace (SOCO 1995)
Katrňák T.: Český archiv kvalitních dat a dokumentů
Sociologický datový archiv: Kontakty, informace o institucionálním zázemí Archivu, archivovaná data, podmínky poskytování dat, SDA na Internetu, návod jak získat data

SDA Info 1999/4:
Plecitá K.: Měření politické orientace v kvantitativních výzkumech
Kříž M.: Sociální stratifikace ve východní Evropě po roce 1989
Nové služby na Internetu SDA
Sociologický datový archiv: Kontakty, informace o institucionálním zázemí Archivu, archivovaná data, podmínky poskytování dat, SDA na Internetu, návod jak získat data

SDA Info 2000/1:
Krejčí J.: Project New Democracies Barometer: Analýza dat prostřednictvím Internetu.
Gabriel R.: Komparace postkomunistických států z hlediska důvěry v mocenské instituce 
Seidlová A.: Postoj občanů k politice v roce 1968

SDA Info 2000/2:
Kreidl M.: Americký výzkumný program „General Social Survey“
Kreidl M.: Zločin a trest v současné americké společnosti
Krejčí J.: Výzkumy typu „General Social Survey“ v Evropě: BSA – British Social Attitudes

SDA Info 2000/3:
Krejčí J.: Projekt EuReporting: evropský systém sociálního zpravodajství a měření „welfare“
Soukup P.: Výzkumy typu General Social Survey v Evropě: Polskie Generalne Sondaźe Spoleczne
Kreidl M.: What makes inequalities legitimate? An international comparison.
Hamplová D.: Náboženství a nadpřirozeno ve společnosti.
Alan J., Bitrich T. a Z. Konopásek: Digitální archiv měkkých dat MEDARD

SDA Info 2000/4:
Seidlová A.: Výzkum poslanců a senátorů PČR
Tuček M.: Přehled výzkumů sociální struktury a mobility v České republice
Soukup P.: Výzkumy typu General Social Survey v Evropě: ALLBUS, Německo
Lux M.: The Housing Policy Changes and Housing Expenditures in the Czech Republic.
Vlachová K: Stranická identifikace v ČR.
Převrátil M.: SPSS – Sdružení pro podporu sociologie

SDA Info 2001/1:
Kreidl M.: Panelový výzkum příjmové dynamiky
Krejčí J.: Sociologický datový archiv je členem CESSDA, integrovaný katalog CESSDA
Soukup P.: Světová databáze štěstí
Glasová A.: Centrum pro výzkum veřejného mínění

SDA Info 2001/2:
Soukup P.: Kdo používá internet v České republice?
Soukup P.: Sebevraždy a euthanasie – proměny v čase
Štebe J.: ADP – Sociálně vědí datový archiv ve Slovinsku
Strapcová K.: Pravidelné semináře o kvantitatívnej analýze dát organizované v Koline nad Rýnom 
Strapcová K.: Príprava archivu dát zo sociologických výskumov na Slovensku

SDA Info 2001/3-4:
Váně J. a M. Kreidl: Přehled výzkumů mapujících religiozitu v ČR po roce 1989
Leontiyeva Y.: Podpora legálních potratů u obyvatel Českého „Middletownu“
Krejčí J. a P. Hartoš: TÁRKI: sociální výzkum a infrastruktura sociálních věd v Maďarsku
Hamplová D.: Šetření rodiny a reprodukce (Family and Fertility Study – FFS)

SDA Info 2002/1-2:
Šalamounová P..: Změny plodnosti v ČR v 90. letech
Leontiyeva Y.: Český „Middletown“ a podpora legality potratů – dokončení
Vinopal J.: Neutrální hodnota ve škále spokojenosti
Leontiyeva Y.: Výzkumy hodnot v ČR: World Values Surveys a European Values Study
Lach J.: NESSTAR: operace s daty přes internet

SDA Info 2002/3-4:
Kunštát D.: Role státu v ekonomické a sociální oblasti očima veřejnosti
Krejčí J.: Otázky bydlení a politické postoje
Bitrich T. a I. Vodochodský: Archiv MEDARD v roce 2002
Brigitte Hausstein: Síť datových archivů ve východní Evropě
Strapcová K.:  Informácie o projekte dátového archivu na Slovensku
Honcharenko O.: Otevřený archiv sociálních dat
Dusa A.: Zvýšování kvality sociálního výzkumu v Rumunsku

SDA Info 2003/1:
Vinopal J.: Konstrukce kvótních znaků „region“ a „velikostní skupina obce“
Kalvas F.: Zkoumání sociální změny: zaostřeno na panelové šetření
Leontiyeva Y.: Použití latentních proměnných v analýze sociálních dat
Krejčí J: Pražská zasedání mezinárodních sítí datových archivů CESSDA a EDAN

SDA Info 2004/1
Nývlt, O. a P. Šalamounová: Mimomanželská plodnost v České republice.
Pikálková, S.: Mezinárodní výzkum násilí na ženách: k prvním výsledkům šetření v České republice.
Hamplová, D.: Výzkum životní dráhy a event-history analýza.
Leontiyeva, Y.: Nové přírůstky do SDA: Výzkum postojů k populačním politikám ČR a šetření zaměstnaných cizinců.

SDA Info 2004/2
Lebeda, T., J. Krejčí, Y. Leontiyeva: Výzkumy volebních preferencí realizované v České republice.
Krejčí, J.: Limity volebních předpovědí.
Kreidl, M.: Jak změřit přesnost měření.
Šalamounová, P.: Mimomanželská plodnost v Evropě.
Hamplová, D.: Děti a štěstí: souvisí spolu?

SDA Info 2005/1:
Krejčí, J.: Mezinárodní program sociálního výzkumu ISSP. 
Sedláčková, M. a J. Šafr: Měření sociálního kapitálu. Koncepty, výzkumné projekty a zdroje dat. 
Šafr, J.: Nové a alternativní přístupy k měření vertikální sociální struktury. 
Kalvas, F.: NESSTAR a DDI pro uživatele datových služeb.
Čížek, T.: Archiv kvalitativních dat MEDARD v Sociologickém ústavu.

SDA Info 2005/2:
Hamplová, D.: Základní principy víceúrovňových modelů.
Bayer, I., M. Sedláčková, J. Šafr: Sociální koheze. Teorie, empirické přístupy, projekty a používaná data.
Šalamounová, P., G. Šamanová: Plodnost z hlediska legitimity v regionálním pohledu.
Chaloupková, J.: Rozdělení domácí práce a hodnocení jeho spravedlnosti ve vybraných evropských zemích.
Plecitá-Vlachová, K. a F. Kalvas: The European Social Survey (ESS): o projektu a dostupnosti dat.

SDA Info 2006/1: 
Soukupova, E.: Mateřská dovolená ve vybraných evropských zemích 
Leontiyeva, Y.: Postoje k imigrantům v České republice a v Evropě. 
Vávra, M.: Nesnáze s měřením postojů. 
Čížek, T.: Archivace a sdílení kvalitativních dat. 
Čížek, T.: Archiv MEDARD v roce 2006. 

SDA Info 2006/2:
Krejčí, J.: Problém nízké návratnosti výběrových dotazovacích šetření.
Krejčí, J.: Trendy ve vývoji výpadků návratnosti českých šetření po r. 1990.
Leontiyeva, Y., M. Vojtková: Zdroje dat o cizincích v ČR.
Čížek, T.: Qualidata, QUADS a archivace kvalitativníchdat ve Velké Británii.
Šafr J.: Okázalá spotřeba a sociální třídy v České republice v roce 2004