Data z mezinárodních šetření

Přehled o zdrojích dat pro výzkum české společnosti a rozbor možností jejich využití najdete v publikaci Cesty k datům. Zdroje a management dat sociálněvědních dat v České republice.

Vybrané mezinárodní programy, jejichž veřejně přístupné databáze obsahují česká data

International Social Survey Programme (ISSP)

Moduly ISSP: Role vlády (1985, 1990, 1996, 2006, 2016), Sociální sítě (1986, 2017), Sociální vztahy a systémy podpory (2001), Sociální nerovnosti (1987, 1992, 1999, 2009, 2019), Rodina a genderové role (1988, 1994, 2002, 2012), Pracovní orientace (1989, 1997, 2005, 2015), Náboženství (1991, 1998, 2008, 2018), Životní prostředí (1993, 2000, 2010), Národní identita (1995, 2003, 2013), Občanství (2004, 2014), Volný čas a sport (2007), Zdraví (2011). Šetření realizována v ČR jsou zvýrazněna. Česká data z šetření ISSP jsou k dispozici v ČSDA obvykle v následujícím roce po realizaci šetření, mezinárodní databáze jsou zveřejňovány cca dva roky po roku šetření v archivu GESIS.

European Social Survey (ESS)

The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since 2001. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. ESS Themes:

(Source: ESS)

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)

European Community Eurobarometer

Standard & Special EB (1970+), Flash EB, EB Trend File (selected trends), Candidate Countries EB (2001-2004), Central & Eastern EB (1990-1997).

European Values Study (EVS)

Social Stratification In Eastern Europe After 1989

Web pages of international research project carried out in 1993 with primary data sets available for downloading.

Comparative Study of Electoral Systems (CSES)

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)/
Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

Programme for International Student Assessment (PISA)

International Social Justice Project

European Working Conditions Survey

European Election Studies (EES)

International Crime Victims Survey - ICVS