Data v archivu MEDARD

Archiv Medard je samostanou digitální knihovnou kvalitativních dat ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. V on-line katalogu ČSDA lze najít pod titulkem Medard  informace o uložených datových souborech z kvalitativních výzkumů stejně jako o způsobech, jak lze získat primární data z těchto výzkumů.