Sociálněvědní data k tématu pandemie v Česku a na Slovensku

V rámci webináře budou představena nejnovější data, která se dotýkají tématu pandemie COVID-19  a která byla sbírána v Česku  a na Slovensku.  Část těchto dat je dostupných i z našeho datového archivu. Účastníci se blíže seznámí např. s výzkumy ESS (10. vlna), CVVM (Naše společnost Speciál). Život během pandemie, GGS, výzkumy protilátek PROSECO (RECETOX) a Sociologického ústavu AV ČR, výzkum vysokoškoláků v době pandemie a dále výzkumy Ako sa mate, Slovensko? a HODYSE 2020.

KDY: pondělí 29. listopadu, od 13.30 do 17.30

KDE: platforma ZOOM


Předběžný program

13:30 - 15:30

Český sociálněvědní datový archiv jako brána k datům (nejen) o pandemii - Yana Leontiyeva - prezentace

COVID-19 v European Social Survey - Klára Plecitá

 Naše společnost – speciál – postoje veřejnosti v období pandemie - Naděžda Čadová - prezentace

Život během pandemie: jak pracovat s datovými soubory - Michaela Kudrnáčová (Röschová) - prezentace

Česká pilotní covidová studie výzkumu „GGP-Současná česká rodina" - Martin Kreidl - prezentace

15.45 -17.30

Sociologické výskumy počas pandémie na Slovensku -  Miloslav Bahna a Katarína Strapcová - prezentace1 prezentace2

 Představení studie PROSECO – České národní prospektivní longitudinální studie sledující dynamiku vzniku IgG protilátek proti SARS-CoV-2 - Pavel Piler - prezentace

Zapojení Sociologického ústavu AVČR do studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval-II - Jan Klusáček - prezentace

Vysokoškolští studenti během pandemie - Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček - prezentace

Organizace semináře byla podpořena z projektu Český sociálněvědní datový archiv, CSDA, reg. č. LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.