Archivační řád

Archivační řád

Vnitřní pracovní procesy archivu jsou upraveny archivačním řádem.  Tento dokument popisuje činnosti vykonávané v rámci Českého sociálněvědního datového archivu, dále jen ČSDA. Je strukturován podle postupu archivace datového souboru od fáze před-příjmové k fázi poskytnutí datového souboru uživatelům archivu. Jednotlivé fáze archivačního procesu naplňují činnosti digitálního archivu, tak jak jej popisuje mezinárodně uznané schéma OAIS (Open Archival Information System). Popisované pracovní činnosti lze přímo mapovat k příslušným funkcím OAIS. Schéma OAIS nemůže být v podmínkách malého archivu naplňováno vyčerpávajícím způsobem, ČSDA se nicméně zavedením archivačního řádu snaží naplňovat mezinárodně uznané standardy archivní práce.