Záznamy webinářů o datových zdrojích sociálněvědních dat jsou online

Zájemci o sociálněvědní data z různých oborů mají možnost získat užitečné informace o zdrojích těchto dat. Konsorcium CESSDA ERIC na svých webových stránkách zveřejnilo materiály k několika výukovým webinářům, které proběhly na jaře tohoto roku. První z webinářů informoval o službách, které poskytují evropští poskytovatelé sociálněvědních dat, a dodal informace o tom, jak data vyhledávat, získat k nim přístup a rozumět jim. Webinář nesl název "How to Find Data in Europe - Introductory webinar introducing European social science data services and how to find, access and understand data" a veškeré materiály včetně videozáznamu najdou zájemci v tomto odkazu.

Druhý ze seminářů se zaměřil na data pocházející z mezinárodních projektů zkoumajících stáří. Představil program SHARE (Survey of Health, ageing and Retirement in Europe) a speciální vyhledávací a analytický nástroj Gateway to Global Aging Data, který obsahuje data z několika zdrojů a umožňuje analýzu těchto dat. Materiály ke studiu včetně videozáznamu webináře jsou uloženy zde.

Tématem zatím posledního webináře CESSDA byla data o politickém chování. Základním datovým zdrojem pro tento webinář byl mezinárodní projekt Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Záznam přednášky a další studijní materiály naleznou zájemci v tomto odkazu.

 

Sdílet