Workshop - Analýza sociálněvědních dat v R

Celodenní úvodní kurz R pro ty, kteří nemají žádnou zkušenost s programováním. Poskytneme základní informace o jazyku R, o uživatelském rozhraní RStudio, o importování údajů ze souborů ve formátu CSV, o struktuře datových rámců a základních operacích s nimi. Ukážeme, jak nad datovým rámcem vytvořit popisné statistiky a jednoduché vizualizace.

Jedná se o kurz "R for Social Scientists" organizace Data Carpentries.
Lektor Dr. Jan Dvořák je certifikovaným instruktorem Carpentries a působí též na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

KDY: 17. 9. 2020, 9:00 - 17:00 hod.

KDE: AKC ČR, Husova 4a, Praha 1 

Účastníci si práci v R aktivně vyzkouší v rámci workshopu na svých noteboocích.

Organizace semináře byla podpořena z projektu Český sociálněvědní datový archiv, CSDA, reg. č. LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Sdílet