Výsledky výzkumu uživatelů

Na počátku tohoto roku jsme oslovili uživatele našeho archivu s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku za účelem zmapování  jejich potřeb, co se týče práce s daty v Nesstaru. Výsledkem je anonymizovaný datový soubor, díky kterému víme zase o něco více o vás, našich uživatelích, a o tom, co ke své práci potřebujete. Dataset navíc obsahuje velké množství zajímavých podnětů, které se  pokusíme do budoucna zapracovat. Moc všem děkujeme za účast, vážíme si toho.

V souladu s principy open access jsou získané odpovědi zpřístupněny v datovém katalogu Nesstar (sekce "výzkumy ČSDA") spolu se závěrečnou zprávou z tohoto minivýzkumu.

Sdílet