Únorová data CVVM nově v online archivu

Primární data z únorového šetření Naše společnost výzkumného oddělení CVVM jsou nově uložena v online archivu Nesstar. Data jsou přístupná za standarních podmínek.

Sdílet