Sociologické výzkumy zaměřené na zdraví

Cílem webináře je ukázat, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Během webináře se budeme věnovat tomu, jaká data jsou o zdraví získávána, kde jsou uložena, jaké potíže jsou s tímto měřením spojeny a na co si dát pozor při využití dat z výzkumů o zdraví. Budeme se také věnovat aktuálním výzkumům. Na závěr semináře bude vyhrazen čas na Vaše dotazy, případně na krátké diskuzní příspěvky.

Webinář proběhne na platformě Zoom ve čtvrtek  5. 11. 2020 od 14. - 15. 30 hod. 

REGISTRACE

Účast na webináři je zdarma, prosíme, pouze o vyplnění registračního formuláře.

PROGRAM

 

Dostupnost dat z českých a mezinárodních sociologických výzkumu zaměřených na zdraví - Yana Leontiyeva a Martin Vávra

Multidisciplinární výzkum zdraví a biosociálních charakteristik  - Dana Hamplová 

Multidisciplinární výzkum zdraví a biosociálních charakteristik jedince je v posledních letech na vzestupu. Souvisí to jednak s rostoucím zájmem o genetickou podmíněnost lidského chování, jednak s rostoucím zájmem o vliv sociálních podmínek na zdravotní stav. Badatelé z této oblasti mají v současné době k dispozici celou řadu zdrojů, a to jak specificky českých, tak i komparativních. Kromě výzkumných aktivit zaměřených přímo na otázky zdraví představíme i datové zdroje, ze kterých lze čerpat dílčí otázky.

International COVID-19 Student Well-being Study - Michaela Kudrnáčová a Jan Klusáček

ČR se jako jedna z 27 zemí světa účastnila studie s cílem studie bylo prozkoumat dopady epidemie COVID-19 na specifickou populaci studentů VŠ. Základní zaměření příspěvku bude jednak na dopady na strukturaci času studentů v době pandemie (změny proporcí mezi kontaktní výukou, online výukou a samostudiem),  na finanční zajištění studentů. V rámci šetření byly zjišťovány symptomy deprese skrze škálu deprese CES-D 8, která je užívána v šetření European Social Survey. Díky tomu bude možné srovnat výsledky z doby před pandemií a během pandemie.

 

Webinář je určený nejen zájemcům z řad studentů sociálních věd, ale také širší odborné a laické veřejnosti se zájmem o výzkumy zdraví v České republice a v mezinárodním kontextu.

 

 

 

Organizace semináře byla podpořena z projektu Český sociálněvědní datový archiv, CSDA, reg. č. LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Sdílet