Sociologické výzkumy zaměřené na politiku

V úterý 1. 6. 2021 uspořádal Český sociálněvědní datový archiv webinář s názvem Sociologické výzkumy zaměřené na politiku. Cílem bylo ukázat studentům, sociálním vědcům, ale i širší veřejnosti, jaká data v ČSDA k této tématice máme a kde všude jinde se nacházejí relevantní data, ale i jaké jsou možnosti a omezení jejich využití.

S úvodní přednáškou vystoupili Yana Leontijeva a Martin Vávra z ČSDA, kteří účastníky seznámili jak se základy fungování samotného archivu, tak i specificky s místy, kde lze najít sociologicky relevantní data právě na téma politika pro sekundární analýzu. Diskutovali nejen na data dostupná právě v ČSDA (CVVM, CHPS, …), ale i mezinárodní panely dostupné v zahraničních archivech (ISSP, ESS).

Následně vystoupil host z CVVM Matouš Pilnáček, který se zaměřil na časové řady a možnosti, které tato unikátní dlouhodobá dotazníková šetření nabízí při analýzách trendů české politické scény. Zmínil také různé metodologické překážky a varovné signály (např. změna škál v čase nebo využívání možnosti odpovědi „nevím“), se kterými se lze v datech CVVM, ale i v datech obecně potkat, a nastínil, jak je lze překonávat. Na konci příspěvku se potom diskutoval pravděpodobnostní a kvótní sběr během pandemie u různých českých agentur, a také jeden podnět na spojování časových řad CVVM dat.

Druhým a zároveň posledním hostujícím přednášejícím byl Lukáš Linek z oddělení Sociologie politiky. Věnoval se projektu Party Facts a možnostem, jak jeho prostřednictví propojit řadu mezinárodních výzkumů z oblasti politologie a sociologie, které v nějaké podobě pracují s politickými stranami. Prezentovala se možnost propojení informací z ESS a Parlgov.

Vzhledem k ohlasům a bohaté účasti usuzujeme, že se webinář vydařil, a nadále tak budeme plánovat akce v podobném duchu, jen s různým zaměřením. Pokud máte nápady na témata, o kterých byste si rádi poslechli více, budeme rádi, když nám dáte vědět.

Prezentace z webináře

Záznam z webináře

Sdílet