SERISS pořádá další metodologický kurz, hradí náklady

Konsorcium SERISS pořádá v pořadí již druhý kurz zaměřený na metodologii sociálních věd a práci s daty z výběrových šetření. Tématem kurzu budou výběry, vážení a odhadování ve výběrových šetřeních. Kurz se bude opět konat v Lublani, a to ve dnech 24. - 25. dubna 2017. Kurz je zdarma a konsorcium hradí náklady spojené s ubytováním a cestou. Více informací lze najít např. na české webové stránce projektu European Social Survey zde.

Sdílet