Seminář - Dostupnost a využití dat postojů k migrantům a menšinám

Cílem semináře je ukázat, kde všude se nacházejí relevantní data, a jaké jsou možnosti a omezení jejich využití. Budeme se zabývat jak daty o postojích české společnosti dostupnými v ČSDA, tak i daty z mezinárodních srovnávacích šetření, dostupnými v jiných archivech. Kromě samotné dostupnosti dat se zmíníme i o problémech měření postojů, úskalích interpretace a vlivu mediálního kontextu. Seminář je určen nejen studentům a vědcům ze sociálně vědních oborů, ale i zájemcům z řad odborné veřejnosti, novinářům.

KDY: 27. 4. 2020, 9:00 - 13:15 hod.

KDE: AKC Akademické konferenční centrum, Husova 4a, Praha 1

Registrace

Účast na semináři je zdarma, prosíme, pouze o vyplnění registračního formuláře.

 

Předběžný program

9:00 - 9:30 - Registrace

9.30 Úvod - zástupce SOÚ AV ČR

9:40 - 10:10 Kde získat data o postojích k migrantům a menšinám? Jak jsou měřeny? - Yana Leontiyeva

10:10 - 10:40 Jak vnímá česká společnost cizince, imigranty a menšiny - inventura dat dostupných v ČSDA - Martin Vávra

10:40 - 11:10 bude doplněno - Karel Čada

11:10 - 11:30 Přestávka

11:30 - 12:00 Postoje k imigrantům a menšinám v datech ESS - Dita Čermáková, Yana Leontiyeva

12:00 - 12:30 Postoje české společnosti v kontextu - dostupnost dat pro srovnávací analýzy - Yana Leontiyeva, Martin Vávra

12:30 - 13:15 Diskuze

13:15 Závěr

Organizace semináře byla podpořena z projektu Český sociálněvědní datový archiv, CSDA, reg. č. LM2018135, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Sdílet