Pandemie Covid 19 / SARS-CoV-2 - sociologická data vztahující se k současné situaci

Současná situace nastoluje spousty otázek, ať už týkající se zdraví a zdravotní péče nebo ekonomické situace a dopadů různých opatření. Sociologická šetření nám mohou poskytnout lepší porozumění současné situace a dopadu pandemie. Řada dat a informací budou známy až po skončení této krizové situace, ale mnohá relevantní data jsou dostupná již dnes a další se mohou objevovat v dohledné budoucnosti.

Kromě shromažďování informací o dostupných datech a studiích, které se, ať už okrajově nebo přímo COVID-19 týkají, se ale i aktivně účastníme výzkumných snah. Část týmu ČSDA se za Sociologický ústav AV ČR zapojila do mezinárodní výzkumné iniciativy Antwerp University International COVID-19 Student Well-being Study, která se ve spolupráci s 27 zeměmi zaměří na vysokoškolské studenty a to, jak se jich pandemie dotkla v oblasti studií, ale i duševní pohody a příbuzných témat. Předběžné výsledky jsou dostupné zde.

Vytipovali některá sociologická šetření, odkazujeme ale i na samotné studie. Seznam je průběžně aktualizován.

V katalogu Nesstar naleznete např.:

Téma otázka „hrozba pro ČR – epidemie“ se opakuje v podzimních šetření Naše společnost (CVVM):

Téma „zdraví a zdravotní péče“ v šetřeních Naše společnost (CVVM):

Téma „Rodina a zdraví “ v šetřeních ISSP v letech 2011-2012

Šetření obsahuje řadu otázek   týkající se zdravotnické péče, zdravotního stavu respondenta, ale i otázky hodnotové, například  zda by měla být přednost v péči v případě kuřák/nekuřák, mladý/starý, dětný/bezdětný.

Přístup k datům

Informace o zdravotním stavu v šetření CHPS, 4. vlna (od 23.4. do 30.4. probíhalo na panelu CHPS testování promořenosti populace)

Přístup k datům

Aktuální data a výzkumy:

Koronavirus COVID-19 – data  - Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Ekonomické problémy domácností a distanční vzdělávání – PAQ research

Ekonomické problémy domácností po měsíci opatření proti epidemii – PAQ researchInfografika Život během pandemie – PAQ research

Aktuální údaje o COVID - 19 – Worldometer

Šetření Pew Research

Šetření IPSOS

Repozitář dat Johns Hopkins CSSE

The World Pandemic Research Network - platforma, která obsahuje probíhající sociální výzkumy týkající se pandemie

The European Economic Association (EEA) - mezinárodní vědecký orgán otevřený všem se zájmem o ekonomii

 Další zdroje:

Otázky na zdravotnictví a zdravotní stav  - ESS 2014 Round 7

Přístup k datům ESS

Data ČSÚ:

Sdílet