Nová data v Nesstaru: šetření CVVM z dubna a z května 2014

Do databáze online archivu Nesstar byly dodány soubory dat z dubnového a květnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Rovněž byl přidán soubor dat z listopadového šetření CVVM z roku 2012, které bylo zaměřeno na zjišťováni postojů obyvatel ČR ke Slovensku a k rozdělení ČSFR (soubor "CVVM 2012 - listopad_a").

Sdílet