Nová data v Nesstaru: česká šetření ISSP 2014 a 2015

Do online datového archivu Nesstar jsme umístili nová data z českých šetření mezinárodního projektu výběrových šetření International Social Survey Programme, a to data z vlny 2014 Občanství a z vlny 2015 Pracovní orientace.

Sdílet