Druhý Hackathon státní správy tentokrát i s ČSDA

V pátek a v sobotu 14. a 15. září se v Praze uskutečnil Hackathon státní správy, akce spojující programátory, datové analytiky a veřejné instituce, které disponují různými typy dat. Posláním akce je popularizace tzv. otevřených dat a vytvoření podmínek pro vznik jedinečných webových aplikací využívající právě otevřená data.

V loňském roce proběhl první ročník Hackathonu, do kterého poskytlo otevřená data několik institucí, např. hlavní pořadatel akce, Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Letos se připojily další organizace, mezi nimi i Sociologický ústav AV ČR, resp. jeho dvě výzkumná oddělení, Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) a Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM. ČSDA dlouhodobě působí jako národní archiv vědecko-výzkumných dat z oblasti sociálních věd. Data, kterými disponuje, nejsou klasická "otevřená data", ale za podmínek registrace je lze využívat mimo vědecko-výzkumné prostředí, např. pro tzv. datovou žurnalistiku.

V průběhu Hackathonu využila data z CVVM, dostupná prostřednictvím ČSDA, jedna z celkem čtrnácti programátorských skupin, které se akce zúčastnily. Pro svoji webovou aplikaci použila data z výběrových šetření projektu Naše společnost a vizualizovala vztahy mezi proměnnými souvisejícími s volebním chováním nebo životní úrovní. V rámci 24-hodinového programátorského maratonu vznikly další zajímavé aplikace, využívající data z institucí jako Český statistický úřad, NKÚ, Česká správa sociálního zabezpečení, či Český telekomunikační úřad.

Více informací o aplikacích a datech z letošního Hackathonu naleznete v článku na serveru Lupa.cz 

Sdílet