Data ze čtvrté vlny CHPS jsou online

Data ze čtvrté vlny rozsáhlého Českého panelového šetření domácností (CHPS) z projektu Proměny české společnosti jsou k dispozici v online archivu Nesstar.

Sdílet