Data ze 3. vlny Českého panelového šetření domácností v Nesstaru

V online archivu Nesstar jsou nově umístěna data z Českého panelového šetření domácností (CHPS), probíhajícího v rámci projektu Proměny naší společnosti. Data jsou rozdělena do pěti souborů; hlavní soubor odpovídá výstupům výběrového šetření domácností, další soubory obsahují časové snímky, údaje o tazatelích a kontaktní formuláře.

Sdílet