Data z první vlny Českého panelového šetření domácností jsou online

Uživatelům online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z první vlny Českého panelového šetření domácností. Kromě dat je k dispozici i rozsáhlá dokumentace a všechny dotazníky z tohoto velkého, komplexního výzkumu. 

Panel probíhá v rámci projektu Proměny české společnosti a počítá se celkem se čtyřmi vlnami sběru. Projekt Proměny české společnosti patří k nejvýznamnějším výzkumům české společnosti v historii. Zajímá se o životní podmínky, zkušenosti a postoje celých domácností v průběhu let 2015 až 2018. Více informací o projektu naleznete zde.

Sdílet