Data z projektu METR 2015 online

Zveřejnili jsme data z výběrových šetření projektu "METR 2015 - Sdílení pracovních míst jako forma podpory mezigeneračního transferu kompetencí mezi pracovníky", který realizoval Fond dalšího vzdělávání.

Cílem projektu METR bylo podpořit rozvoj sdílených pracovních míst a studovat možnost propojení rozvoje sdílených míst s mezigeneračním učením. Součástí projektu byla tři dotazníková šetření, provedená na specifických populacích - nezaměstnaných, zaměstnancích a OSVČ a zaměstnavatelích. Na základě získaných dat byla navržena systémová opatření, která by mohla napomoci dalšímu rozvoji sdílených pracovních míst v ČR.

Data ze tří dotazníkových šetření jsou k dispozici v archivu Nesstar pod kategoriemi Výzkumy trhu práce -> výzkumy Fondu dalšího vzdělávání.

Sdílet