Data CVVM z ledna až března jsou dostupná online

Zveřejnili jsme datové matice z výběrových šetření Naše společnost, která se uskutečnila v lednu, únoru a březnu tohoto roku. Data Centra pro výzkum veřejného mínění jsou dostupná za standardních podmínek v online archivu Nesstar.

Sdílet