Data CVVM z ledna 2019 online

V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z šetření Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Sdílet