ČSDA získal osvědčení Data Seal of Approval, je mezinárodně spolehlivým archivem

Český sociálněvědní datový archiv je čerstvým držitelem osvědčení Data Seal of Approval (DSA). Díky certifikaci se archiv stává atraktivnějším datovým úložištěm a zařadil se po bok významných a spolehlivých světových datových archivů.

Osvědčení Data Seal of Approval získávají pracoviště, která jsou v hodnotícím procesu DSA uznána jako spolehlivá datová úložiště. ČSDA se díky certifikaci oficiálně stává důvěryhodným datovým zdrojem pro mezinárodní výzkum a může sloužit jako repozitář pro projekty Evropské komise Horizon 2020. Získání DSA je podmínkou členství ČSDA v mezinárodním konsorciu sociálněvědních datových archivů CESSDA.

Certifikace Data Seal of Approval vznikla jako nástroj, který měl zajistit vyhledatelnost, srozumitelnost a použitelnost dat. Používá se od roku 2009 a v současné době tvoří komunitu certifikovaných pracovišť více než šedesát archivů po celém světě, mezi nimi největší a nejstarší evropské datové archivy jako britský UK Data Archive či německý GESIS Data Archive for the Social Sciences.

Více informací o ceritikátu DSA je k dispozici na webových stránkách.

Sdílet