CESSDA zveřejnila aktualizovaný Expert Tour Guide on Data Management i ke stažení

repozitáři Zenodo je k dispozici ke stažení aktualizovaný výukový modul Expert Tour Guide on Data Management. Na přípravě obsahu se podíleli i členové našeho archivu. Obsah výukového modulu je určený akademickým výzkumníkům, ale i studentům a odborníkům z komerční sféry.   

Expert Tour Guide byl vytvořen za účelem seznámit odbornou veřejnost se základními koncepty datového managementu a poskytnout jí průvodce jednotlivými fázemi procesu archivace a managementu dat. Modul obsahuje šest kapitol, které provádějí fázemi procesu managementu dat od první plánovací fáze až ke zveřejnění datových souborů a metadat. Jednotlivá témata jsou ilustrována na praktických příkladech, kapitoly obsahují i tzv. tipy expertů a upozornění na rozdílné praxe v jednotlivých evropských zemích.

Sdílet