CESSDA spustila online výukový modul managementu dat "Expert Tour Guide on Data Management"

Na webové stránce CESSDA ERIC je od dnešního dne k dispozici online výukový modul Expert Tour Guide on Data Management, který v uplynulém roce vytvořil kolektiv autorů archivů CESSDA. Na přípravě obsahu se podíleli i členové našeho archivu. Obsah výukového modulu je určený akademickým výzkumníkům, ale i studentům a odborníkům z komerční sféry.   

Expert Tour Guide byl vytvořen za účelem seznámit odbornou veřejnost se základními koncepty datového managementu a poskytnout jí průvodce jednotlivými fázemi procesu archivace a managementu dat. Modul obsahuje šest kapitol, které provádějí čtenářky a čtenáře fázemi procesu managementu dat od první plánovací fáze až ke zveřejnění datových souborů a metadat. Jednotlivá témata jsou ilustrována na praktických příkladech, kapitoly obsahují i tzv. tipy expertů a upozornění na rozdílné praxe v jednotlivých evropských zemích.

Expert Tour Guide on Data Management je volně přístupný bez registrace a najdete jej v tomto odkazu.

 

Sdílet