Archivována další vlna Českého panelového šetření

V online archivu Nesstar nově naleznete data ze druhé vlny Českého panelového šetření domácností, známého též pod názvem Proměny české společnosti. Zároveň jsme aktualizovali data z první vlny, v příslušné kolonce v Nesstaru od dnešního dne naleznete i tzv. časové snímky respondentů první vlny šetření.

Sdílet