Aktuální vývoj projektu Proměny české společnosti

V současné době se dokončuje sběr dat nové vlny projektu Proměny české společnosti se zaměřením na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2 u respondentů a jejich život v době pandemie. Pět let kontinuálně běžící výzkum se tak dočká nové součásti.

Pandemie SARS-CoV-2 otevřela možnost otestovat respondenty projektu na protilátky proti tomuto viru. Epidemiologické šetření, jehož zadavatelem bylo Ministerstvo zdravotnictví, bylo podobně jako v mnoha evropských zemích iniciováno výzkumem vědců z Oxfordské univerzity. Závěrem šetření bylo, že promořenost nemocí covid-19 je velmi malá, zcela v rozporu s oxfordským výzkumem. Respondenti byli nově dotazováni na chování během pandemie a postoje k opatřením proti šíření nemoci.

Tento světově unikátní výzkum obsahuje vedle běžných socio-ekonomických a postojových dat též biomarkery z krevních vzorků a údaje o spánku.

Předchozí čtyři vlny výzkumu jsou k dispozici v našem archivu označené jako  České panelové šetření domácností (CHPS).

Sdílet