Aktualizovaná mapa evropských výzkumných infrastruktur ESFRI Roadmap 2018

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) zveřejnilo aktualizovanou mapu evropských výzkumných infrastruktur. ESFRI Roadmap  je plán vybudování a údržby výzkumných infrastruktur ze všech vědních oblastí, který je přímo využitelný pro akademickou i komerční sféru. Mapa představuje systém výzkumných infrastruktur, který propojuje výzkumné infrastruktury v Evropě. Integrace infrastruktur umožňuje efektivnější využití  znalostí dosažených výzkumnými pracovníky z různorodých vědních disciplín.

Součástí mapy je celkem 37 výzkumných infrastruktur z mnoha vědních oblastí, které jsou tzv. ESFRI Landmarks, tedy úspěšně vybudované a dokončené infrastruktury. Dále je v mapě dalších 18 rozpracovaných projektů z oblastí energetiky, environmentálních věd, zdraví a potravin a sociálních a kulturních inovací. Tyto „projekty ESFRI“ jsou ve fázi budování.

Český sociálněvědní datový archiv (CSDA) je členem jedné ESFRI Landmark, a to CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives, European Research Infrastructure Consortium).

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. se podílí na  další ESFRI Landmark, konkrétně na ESS ERIC (European Social Survey, European Research Infrastructure Consortium). ESS je prestižní evropský projekt komparativních šetření, který přináší vysoce spolehlivá kvantitativní data o postojích, chování a zkušenostech lidí ve více než třech desítkách evropských zemí včetně České republiky.

Více o velkých výzkumných infrastrukturách v ČR: https://www.vyzkumne-infrastruktury.cz/

Sdílet