O Českém sociálněvědním datovém archivu

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., slouží jako národní centrum poskytující otevřený přístup k elektronickým souborům primárních dat z výzkumných projektů. Data jsou určena pro další analytické zpracování, nejedná se o hotové výsledky projektů.

                  

ČSDA je oddělení Sociologického ústavu Akademie věd České republiky, v.v.i. ČSDA a CESSDA jsou uvedeny na Cestovní mapě ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Rozvoj datových služeb ČSDA a zapojení České republiky do mezinárodní infrastruktury CESSDA podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektu CESSDA (10/2010 - 12/2015, reg. č. projektu LM2010006).

Hlavní činnosti ČSDA

  • Akvizice, archivace a veřejné zpřístupnění datových souborů z českých sociálněvědních výzkumů a mezinárodních výzkumů s českou účastí.
  • Spolupráce při organizaci rozsáhlých výzkumných šetření: ČSDA se podílí např. na českých výzkumech programů Mezinárodního programu sociálního výzkumu ISSP (International Social Survey Programme) a Evropského výzkumu hodnot ESS (European Social Survey).
  • Všeobecná podpora sekundární analýzy dat: ČSDA podporuje využívání infrastruktury výzkumu, provádí výzkum v oblasti kvality dat, mapuje empirický výzkum a zabývá se metodami analýzy.

Archiv není jen pasivní úložiště, ale data odborně zpracovává, propojuje s relevantními výzkumnými informacemi a kontextem dalších dat a materiálů. ČSDA proto rozvíjí samostatnou výzkumnou činnost v oblasti metod a kvality dat a spolupracuje na řešení řady výzkumných projektů v SOÚ. Archiv je také zdrojem výzkumných nástrojů a postupů ověřených v předchozích výzkumech a vytváří tak východiska pro realizaci nových výzkumných šetření.

Další významné činnosti ČSDA

  • redakce recenzovaného odborného časopisu Data a výzkum - SDA Info, který je zaměřen na metody výzkumu a analýzy sociálních dat, na datové zdroje pro sociálněvědní výzkum a související informační technologie;
  • podpora výukových programů na VŠ v oblasti datového managementu a analýzy dat;
  • správa a rozvoj archivu MEDARD,který poskytuje datové služby v oblasti kvalitativního sociologického výzkumu.

Historie ČSDA

Veřejně přístupný sociálněvědní datový archiv byl založen v Sociologickém ústavu AV ČR (SOÚ) v roce 1998 pod názvem Sociologický datový archiv (SDA). V roce 1999 se stal samostatným výzkumným oddělením SOÚ. V roce 2001 se SDA stal členem Rady evropských sociálněvědních datových archivů CESSDA a zapojil se do systému mezinárodní výměny dat. V roce 2011 byl změněn název oddělení na Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA). V roce 2013 byla na základech původně neformálního sdružení CESSDA založena distribuovaná evropská infrastruktura CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), Česká republika se stala členem tohoto konsorcia a ČSDA národním uzlem CESSDA.