Management sociologických dat a datové archivy (FSV UK)

Charakteristika kurzu

Magisterský kurz, Institut sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.

Kurz poskytuje:

 1. přehled o veřejně přístupných datových zdrojích, které jsou k dispozici pro sociálněvědní výzkum, a přehled o související infrastruktuře;
 2. základy managementu dat pro účely sdílení dat a jejich sekundární analýzy;
 3. úvod do problematiky kvality dat z výběrových šetření.

Absolventi kurzu budou schopni vyhledávat a využívat data a další materiály z datových archivů a dalších zdrojů, a to pro účely sekundární analýzy i přípravu vlastních šetření. V další části kurzu si osvojí principy správy a zpracování dat v podmínkách sdílení dat mezi výzkumnými týmy. Kurz zakončuje úvod do problematiky kvality dat.

Podmínky pro zapsání kurzu: Zvládnutí základů statistické analýzy dat a SPSS nebo jiného specializovaného statistického software a alespoň pasivní znalost angličtiny.

Podmínky pro získání zápočtu: Písemný test a vypracování recenze datového zdroje.

Obsah:

 1. Sekundární analýza dat, sdílení dat, výzkumná infrastruktura
 2. Sociálněvědní datové archivy; vyhledávání, analýza a vizualizace dat v software NESSTAR
 3. Data z mezinárodních komparativních programů
 4. Databáze mezinárodních organizací; Eurostat a statistické úřady; další zdroje dat
 5. Nové formy dat, Big Data, administrativní data; datová infrastruktura pro kvalitativní výzkum
 6. Koncepce správy dat a výzkumný projekt; ochrana osobních údajů; autorská práva
 7. Management dat v průběhu výzkumného procesu
 8. Celková chyba šetření; standardy kvality výběrových šetření, management kvality
 9. Reprezentativita: pokrytí populace, metoda výběru a chyba výběru, návratnost
 10. Chyby měření: chyba tazatele, chyba respondenta
 11. Chyby měření: Chyba výzkumného nástroje, chyba metody sběru dat, chyba respondenta; chyby zpracování dat
 12. Test

Sylabus kurzu na letní semestr 2017/2018 ke stažení ZDE.

Rozvrh a kontakt

Úterý 15:30 - 16:50, místnost VPL 2074
Konzultační hodiny po předchozí domluvě buď v úterý v 17:00 na FSV v Jinonicích nebo dle domluvy v pracovních dnech v Sociologickém ústavu AV ČR.
Kontakt: Jindřich Krejčí, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1,
Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA), #23b,
e-mail: jindrich.krejci@soc.cas.cz, tel. do práce 210 310 231

Zadání seminární práce

Vypracujte odbornou recenzi zdroje dat využitelného pro sociální výzkum. Článek by měl být věnován využitelnosti zdroje dat pro účely sociologického výzkumu (pokud je to vhodné i včetně příkladů realizovaného využití) a obsahovat informace o původním zaměření zdroje dat, autorech a/nebo institucionálním zázemí, přehled o obsahu, informace o dostupnosti dat z tohoto zdroje, relevantní technické parametry atp.

Text upravte do formátu odpovídajícímu recenzi, resp. kritickému informačnímu článku pro publikaci v odborném časopise z oboru sociálních věd. Rozsah textu v rozmezí 4 - 8 normostran + případné obrázky, tabulky, grafy. Citace uvádějte v tzv. Harvardském systému (viz např. Sociologický časopis/Czech Sociological Review).

U zdařilých prací na aktuální téma je možná publikace v časopise Naše společnost (http://cvvm.soc.cas.cz/casopis/o-casopisu) .

Práci odevzdejte nejpozději do 20. 6. 2019 v elektronické podobě na adresu jindrich.krejci@soc.cas.cz. Odevzdání seminární práce je podmínkou klasifikace z předmětu.

Termíny testu

 • úterý 21. 5. 2019, 15:30 - 16:30, Jinonice, místnost 3014
 • úterý 11. 6. 2019, 15:30 - 16:30, Jinonice, místnost 2019
 • čtvrtek 20. 6. 2019, 15:30 - 16:30, Jinonice, místnost 2019

Zapište se, prosím, v SIS!

Prezentace z přednášek a seminářů

Letní semestr 2019 - prezentace jsou ke stažení na SOU Cloud: Klikni zde (https://soucloud.soc.cas.cz/index.php/s/EG4f2emTQ7rABBL).

STARÉ PREZENTACE - pro informaci
Prezentce z letního semestru 2018

Literatura

Základní literatura

Referenční publikace ke zdrojům dat

 • Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva. 2012. Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 469 s.

Doporučená literatura

 • AAPOR. 2006. Standard Definitions. Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys. The American Association for Public Opinion Research.
 • Biemer, Paul P. & Lars E. Lyberg. 2003. Introduction to Survey Quality. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Corti, Louis, Veerle Van den Eyndeni, Libby Bishop, Matthew Woolard. 2014. Managing and Sharing Data. A Guide to Good Practice.  London: SAGE.
 • ESOMAR 2000-2019. Esomar World Research Codes & Guidelines. Amsterdam: World Association of Opinion and Marketing Research Professionals (ESOMAR). https://www.esomar.org/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines.php  
 • Groves, Robert M. & M. Couper. 1998. Nonresponse in Household Interview Surveys. New York: John Wiley & Sons.
 • Groves, Robert M. 1989. Survey Errors and Survey Costs. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • Groves, Robert M., Floyd J. Fowler, Mick P. Couper, James M. Lepkowski, Eleanor Singer & Roger Tourangeau. 2004. Survey Methodology. Hoboken: John Wiley & Sons.
 • ICPSR. 2012. Guide to Social Science Data Preparation and Archiving. Best Practice Throughout the Data Life Cycle. 5-th Edition. Ann Arbor: Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR), University of Michigan. On-line: http://www.icpsr.umich.edu/files/ICPSR/access/dataprep.pdf
 • Kasper, M. Frankel et al. 1979. Total Survey Error. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Kish, Lesslie. 1965. Survey Sampling. New York : John Wiley & Sons.
 • Krejčí, Jindřich. 2007. „Non-Response in Probability Sample Surveys in the Czech Republic.“ Sociologický časopis/Czech Sociological Review 43 (3): 561-587. http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7c2ca3a94c916dfcb55663e9280f017ee725e2e8_512_3-07%20krejci.pdf