Výstupy z projektu

PUBLIKACE:
Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Význam Eriky Kadlecové a sociologie náboženství v marxisticko-křesťanském dialogu šedesátých let.“ Pp. 87–103 in Ivan Landa – Jan Mervart a kol. Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu. Praha: Filosofia. ISBN 978-80-7007-481-7.

(kapitola v odborné knize)

Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Socjologia czeska i wojna.“ Roczniki Historii Socjologii 6/: 81–100. ISSN 2084–2031.

(článek v odborném časopise)

USPOŘÁDANÉ AKCE

Uspořádání semináře:
VLADYMIR JOSEPH V. LICUDINE, GERARDO A. SANDOVAL and LINDA LUZ B. GUERRERO: The Philippine National Election System, Čtvrteční sociologické semináře, 02/10/2017, Praha: Sociologický ústav AV ČR.
Pozvánka ke stažení ZDE.

PREZENTACE NA KONFERENCÍCH A SEMINÁŘÍCH:

Licudine, Vladymir Joseph V., Gerardo Sandoval, Linda Luz B. Guerrero. 2017. Seminář „The Philippine National Election System“. Místo konání SOU AV ČR, čas konání 2. 10. 2017. Informace o semináři jsou dostupné zde...

Mysíková, Martina, Tomáš Želinský, Thesia I. Garner, Jiří Večerník, 2017. prezentace na konferenci SEAM 2017 (Slovak Economic Association Meeting) "On the Subjective Perception of Poverty in the Czech and Slovak Republics Two Decades after the Split", 29.-30.9.2017, Košice

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2017. Prezentace na 7. olomoucké sociologické konferenci s příspěvkem „Výzkum veřejného mínění před rokem 1989: diskursivní a institucionální zakotvení“. Konferenci pořádala Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci ve dnech 18. 10 - 20. 10. 2017.

Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2017. Prezentace na konferenci (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities s příspevkem "Changing role of public opinion polls in the Czech Republic – 1946 to 2001". konferenci pořádala Evropská sociologická asociace v Aténách ve dnech 28.8. - 1.9.2017.