Data v archivu MEDARD

Archiv Medard je samostanou digitální knihovnou kvalitativních dat ze sociologických a jiných společenskovědních výzkumů. Na internetových stránkách archivu naleznete pravidla fungování datové knihovny, pokyny pro depozitory a uživatele dat, on-line katalog archivu a řadu dalších informací týkajících se kvalitativního výzkumu, sekundární analýzy a archivace.

Uložené datové soubory z kvalitativních výzkumů jsou zároveň prezentovány v systému Nesstar.

Odkaz do MEDARDU zde.