Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

11.4.2016
Primární data z pravidelného měsíčního šetření Naše společnost výzkumného oddělení CVVM jsou dostupná v online archivu Nesstar. Výzkum pokrývá škálu různorodých témat jako jsou postoje k ústavním činitelům, názory na přijímání uprchlíků či postoj k NATO.
21.3.2016
Německé výzkumné centrum GESIS zveřejnilo první verzi datového souboru ISSP 2014 Občanství II. Tato verze je provizorní, neboť neobsahuje data ze všech zemí ISSP. Druhá, již plná verze datového souboru bude zveřejněna v červenci 2016. Přístup k datům a dokumentaci aktuální verze je prostřednictvím datového katalogu GESIS zde.
14.3.2016
Výzkumný tým Evropského sociálního výzkumu (European Social Survey, ESS) vydal aktualizovanou verzi souboru dat ze šesté vlny šetření. Edice ESS 6 2.2 obsahuje opravu postratifikační váhy (PSPWGHT) a aktualizovaná data pro Kypr, Českou republiku, Dánsko, Francii, Island, Israle, Itálii a Polsko. Data a dokumentace jsou dostupné skrze webovou stránku projektu zde.
7.3.2016
Primární data z pravidelného měsíčního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) jsou nově dostupná v online katalogu Nesstar.
29.2.2016
Do online katalogu Nesstar jsme přidali kompletní soubor dat z českého šetření International Social Survey Programme (ISSP) z roku 2013. Tématem dotazníkového výzkumu byla národní identita, jedno z cyklicky se opakujících témat tohoto známého mezinárodního projektu. Data jsou dostupná za standardních podmínek.
25.2.2016
V online datovém archivu Nesstar naleznete unikátní databázi, obsahující údaje o lidech, kteří byli v letech 1948 až 1989 usmrceni na československých hranicích. Datový soubor vytvořili pracovnice a pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů jako podklad pro odbornou studii nazvanou "Železná opona v Československu.
11.1.2016
Odborný recenzovaný časopis Data a výzkum - SDA info, vydávaný Českým sociálněvědním datovým archivem (ČSDA), má nové vydání. V aktuálním čísle naleznete dva recenzované články a několik informačních textů. První recenzovaná stať autorky Johany Chylíkové nese název "Měření validity a reliability otázek v šetření European Social Survey a jeho využití", druhý článek autorek Marie Králové a Laury Fónadové pojednává o struktuře věznění v České republice v letech 1993 až 2012.
21.12.2015
Datové soubory a dokumentace k říjnovému šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) byla uložena do online archivu Nesstar. 
1.12.2015
V online archivu Nesstar jsou nově k dispozici data z pravidelného měsíčního šetření CVVM ze září 2015.
23.11.2015
Konsorcium evropských sociálně-vědních datových archivů CESSDA vyhlásilo výběrové řízení na obsazení dvou pracovních pozic, vedoucího technického pracovníka a seniorního projektového manažera. Uzávěrka přihlášek je 1. ledna 2016. Detailní informace najdete v tomto odkazu odkazu

Stránky