Aktuality Máte-li zájem dostávat naše aktuality do elektronické pošty, pošlete email na aktualitycsda@soc.cas.cz.

30.3.2015
V online datovém katalogu Nesstar přibyla další data. Ve složce CVVM jsou k nalezení data z pravidelného měsíčního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění z listopadu 2014 a prosince 2015.
9.3.2015
V online datovém katalogu Nesstar přibylo několik nových datových souborů. Od začátku března jsou nově k dispozici výzkumy Kultura ve třech krajích 2012 – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj a Kultura ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje 2013 – Děčín, Louny a Žatec. Navíc jsme přidali data z výzkumu IVVM z prosince roku 1991 a datový soubor z výzkumu Bytová situace a preference bydlení brněnské populace 65 + let.
4.2.2015
V elektronickém archivu Nesstar jsou nově uložena data z listopadového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Kromě obvyklých položek obsahují data z šetření i údaje o veřejném mínění o sociálním zabezpečení a o postojích k dění na Ukrajině.
8.1.2015
V online datovém katalogu Nesstar jsou nově archivována data z výzkumů Kultura v krajích České republiky 2011 a Kultura v krajích České republiky 2012. Cílem těchto výzkumů bylo zmapovat regionální rozdíly v kulturních aktivitách lidí v České republice.
5.1.2015
V našem elektronickém katalogu Nesstar přibyla data z pravidelných měsíčních šetření Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Nově jsou k dispozici soubory ze září a října 2014.
10.11.2014
Pracovník ČSDA Martin Vávra vystoupil v úterý 4. listopadu na semináři pořádaném Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a naším datovým archivem (ČSDA). Ve svém příspěvku prezentoval výsledky některých kvantitativních výzkumů, které byly v Československu provedeny mezi lety 1948 až 1989. Zajímá-li vás například, jak lidé odpovídali na otázku "Myslíte si, že západní kruhy mají zájem na tom, aby ovlivnily myšlení našich lidí?", můžete se podívat na youtube kanál ÚSTR, kde je ke shlédnutí záznam celého semináře.
29.10.2014
Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem na tomto semináři organizovaném Sametovým fórem  ukáže, jak lze metodami sociálních věd rozložit některé děje komunistického Československa do jedniček a nul. A zejména pak na příkladech ukážeme, jak se těchto jedniček a nul smysluplně „ptát“ a jak číst (přetlumočit) výsledek takového tázání. Akce se konala v úterý  4. 11. od 19:00 v Sametovém centru v Cihelné 4, v Praze.
20.10.2014
ČSDA ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů pořádá seminář, který představí datovou archivaci v sociálních vědách, typologii uložených dat a mezinárodní spolupráci datových archivů. Součástí semináře bude praktická ukázka práce s on-line databází, umožňující prohledávání dat a jejich přímou analýzu, a prezentace konkrétních datových kolekcí.
20.10.2014
Nová data z panelového šetření Veřejná a mediální agenda: komparativní analýza tematizace veřejné sféry byla přidána do online katalogu Nesstar. Výzkum se zabýval masovými médii a tzv. nastolováním agendy. Datový soubor je stejně jako všechny další soubory v katalogu Nesstar přístupný po registraci, frekcence pro jednotlivé dotazníkové položky lze prohlížet bez registrace.
25.9.2014
Oddělení Český sociálněvední datový archiv vydalo první letoční číslo časopisu Data a výzkum. Texty jsou jako vždy zaměřeny na metodologii sociálních věd a vícerozměrnou analýzu dat ze sociálněvědních šetření. Obsah časopisu a plné texty článků jsou dostupné zde. Papírová verze časopisu by měla být vytištěna v první polovině října.  

Stránky